Otvoritev igrišča na Trojnem

10.9.2016 je bilo z otvoritvijo predano svojemu namenu igrišče na Trojnem. Izpolnila se je velika želja tukaj živečih krajanov, predvsem mlajših, ki proste trenutke preživijo predvsem v športnem duhu. Prej se je to dogajalo večkrat na razmočenem travniku, sedaj se pa lahko na lepo urejenem asfaltnem igrišču. Da se je ta projekt, ki ga je financirala Občina Laško, čim hitreje in čim ceneje zrealiziral, gre velika zahvala tudi krajanom, ki so pripomogli s prostovoljnimi urami in pa odvažanjem odvečnega materiala. Mislim, da je bila ta naložba res zadetek v polno, kar so dokazali tudi krajani ob otvoritvi  in ti bi se radi ob tej priliki tudi zahvalili Občini Laško in pa izvajalcu del. Več ⇒                                                                                                                                                 

Vse naše krajane obveščam, da bo verjetno prišlo do manjših sprememb pri opravljanju zimske službe. Do sedaj je izvajalca zimske službe za svojo KS  izbirala krajevna skupnost sama, sedaj pa bo to na podlagi razpisa odločala Občina Laško. Upam, da se bo kljub spremembam dalo dovolj zadovoljiti uporabnike cest, ter  zagotoviti čim  večjo varnost njim in ostalim v prometu, seveda skupaj z njihovo pomočjo.