Asfaltiranje javne poti Olešče-Mala Breza

V letu 2015 smo v okviru plana Krajevne skupnosti Marija Gradec asfaltirali del javne poti 701271 Olešče-Mala Breza v dolžini 220m, ki zajema začetni del poti in  poteka skozi vas proti Mali Brezi. Stroški priprave omenjenega odseka so bili kriti s strani krajanov, nekaj pa je prispevala Krajevna skupnost. Izvajalec pripravljalnih del je bil gradbena mehanizacija Hercog Ferdinand, asfalterskih del pa Asfalt Kovač. Otvoritev in predaja svojemu namenu je bila 29.12.2015. Vsem uporabnikom te prenovljene ceste želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo!