Otvoritve cest v Oleščah in Stopcah

V letošnjem letu je Krajevna skupnost Marija Gradec pridobila kar nekaj odsekov asfaltiranih cest. Gre za kategorizirane javne poti. Gradilo se je na osnovi pridobljenih sredstev s strani Občine Laško, Krajevne skupnosti in pa krajanov samih. Več ⇒

Tako nam je uspelo konstrukcijsko pripraviti in nato asfaltirati JP Olešče - Zapotok v dolžini 660m, ki je tako pridobila povezovalni značaj. Stroške tretjine trase in sanacijo nestabilnega dela ceste, je krila Krajevna skupnost, preostali dve tretjini pa krajani. Asfaltiranje je v celoti krila Občina Laško. Otvoritev odseka je bila 24.10.2014.                                                                                

28.10.2014 smo otvorili JP Njivice - Dermota v dolžini 280m. Tudi tukaj so krajani segli globoko v svoj žep za financiranje podlage, asfaltiranje pa je bilo krito iz občinskega proračuna. Stroške sanacije plazovitega dela cestišča je krila KS Marija Gradec. V obeh primerih je podlago in ostalo sanacijo opravljalo gradbeno podjetje Hercog Ferdinand.          

Kot že morda veste, je bila 12.11.2014 predana svojemu namenu JP Stopce - Vrh nad Laškim. Dve tretjini ceste poteka na območju KS Marija Gradec, preostalo pa v KS Vrh nad Laškim. Ta trasa je bila grajena na osnovi 23. člena Občine Laško. V letošnjem letu smo pričeli z izgradnjo cestne razsvetljave v križiščih v Tevčah, ki je nekako podlaga za kasnejšo nadgradnjo razsvetljave skozi naselje nasproti trgovine Tevče. Podaljšala se je tudi cestna razsvetljava v zgornjem delu Marija Gradca v smeri Bukovja. Letošnja neurja so pustila za seboj  kar precej škode, predvsem na infrastrukturi ter zgradbah  ob vodotokih. Glede na to, da se takšne ekstremne vremenske razmere pojavljajo vse pogosteje, bi v tem primeru naprošal vse krajane, da v primeru nastale škode to čim prej, oziroma takoj, prijavite na KS ali Občino Laško, ker vam bomo v tem primeru lažje zagotovili pomoč oziroma sanacijo.                                    

Kot vsa leta smo tudi letos zagotovili zimsko službo, za katero je bil izbran na podlagi ponudb g. Hercog Ferdinand s.p., iz Tevč 8 v Laškem. S svojo ekipo in pa podizvajalci, bo poskušal zagotoviti v zimskih razmerah čim boljšo prevoznost. V primeru kakšnih nejasnosti ali problemov v času opravljanja te službe, se obrnite na njegov tel. 041-653-470.                                                                    

V upanju, da bomo tudi v naslednjem letu, v okviru naših zmožnosti, lahko čim bolj prisluhnili potrebam naših krajanov, želim v imenu sveta KS Marija Gradec vsem krajankam in krajanom v letu 2015 vse lepo, predvsem pa zdravja in osebne sreče.                                

Predsednik sveta KS Marija Gradec, Brečko Martin   

Več slik