Javni razpis za podelitev občinskih priznanj Občine Laško in priznanj Antona Aškerca v letu 2015

Občina Laško na podlagi Odloka o priznanjih Občine Laško objavlja javni razpis za podelitev občinskih priznanj ter priznanj Antona Aškerca v letu 2015. Pisni predlogi se sprejemajo ves čas razpisa, vendar najkasneje do torka, 18.11.2014. Več⇒

Podrobnejše podatke oz. javni razpis si lahko ogledate na spletni strani Občine Laško:

Javni razpis za podelitev občinskih priznanj.

- Javni razpis za podelitev priznanja Antona Aškerca