Svet KS Marija Gradec

Svet Krajevne skupnosti Marija Gradec je organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog krajevne skupnosti. Šteje 10 članov, ki jih izvolijo občani krajevne skupnosti. Za volitve sveta KS se v krajevni skupnosti določijo volilne enote tako, da je zagotovljena zastopanost posameznih naselij oziroma delov krajevne skupnosti. V volilni enoti, ki obsega naselja:
  • Marija Gradec, Modrič, Plazovje in Radoblje se v svet izvolijo 3 člani,
  • Harje, Lahomno, Stopce se v svet izvolita 2 člana,
  • Keršetova, Čedejeva, Cesta na Gaberno, Cesta na Lahomšek, Na rebri, Lahomšek, Gabrno, Trojno, Laško - Šercerjeva se v svet izvolita 2 člana,
  • Tevče, Olešče, Padež, Reka se v svet izvolijo 3 člani.

Svet KS Marija Gradec sestavljajo:

Priimek in ime Status Kraj
Brečko Martin Predsednik Padež, Reka
Hercog Ferdinand Podpredsednik Tevče
Dermota Renata Tajnica Olešče
Hriberšek Peter Član Radomlje, Plazovje, Modrič
Čater Marija Član Rožnik od št. 4 naprej, Marija Gradec
Salobir Marijan Član Trubarjevo nabrežje, Trubarjeva ulica, Šercerjeva ulica, Keršetova ulica, Čedejeva ulica, Cesta na Lahomšek, Na rebri
Janc Marija Član Lahomno
Kladnik Nestl Član Harje, Stopce
Buhovšek Franc Član Gabrno, Lahomšek, Trojno, Cesta na Gaberno